Forum žena SDP-a Sisak obilježilo je dan borbe protiv naselja nad ženama.

Aktualno 27. studenoga 2017

Povodom obilježavanja Međunarodne borbe protiv nasilja nad ženama i globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ SDFŽ SDP-a GO SISAK obilježio je dan protiv nasilja nad ženama. Podržana i zatražena ratifikacija Istanbulske konvencije o sprječavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i u obitelji.