Marko Krička

Rođen 19. svibnja 1983. godine.
Diplomirani politolog, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu.
Zamjenik gradonačelnice Grada Siska.
Tajnik Foruma mladih SDP-a Hrvatske.