Forumi

FORUM MLADIH

Forum mladih je interesno-politički oblik organiziranja mladih koji djeluju u okviru Socijaldemokratske partije Hrvatske. Svojim radom i djelovanjem Forum mladih ostvaruje ciljeve i programska načela Socijaldemokratske partije Hrvatske, a osobito prema populaciji mladih od petnaeste do tridesete godine starosti. Svoje ciljeve Forum mladih ostvaruje kroz suradnju s odgovarajućim organizacijama i udruženjima u zemlji i inozemstvu te na ostale načine sukladno odlukama nadležnih tijela Foruma mladih.

Na 10. Konvenciji FM SDP Sisak za predsjednika je izabran Marko Radanović.

Vodstvo FM SDP Sisak
Gradski odbor FM SDP Sisak čine predsjednik, dva potpredsjednika, tajnik i 7 članova gradskog odbora.

Predsjednik:
Marko Radanović

Potpredsjednici:
Vedrana Šunjić
Željko Đermanović

Tajnik:
Josip Matković

Gradski odbor:
Petra Šunjić
Antonija Dujmić
Miroslav Vuksanović
Robert Novosel
Saša Đuričić
Elvis Crnkić
Marko Arsoski

Kontakt
S. i A. Radića 20, 44 000 Sisak
tel: +385 44 / 522 773
fax: +385 44 / 522 773
forummladihsdpsisak@gmail.com

Facebook FM SDP Sisak

FORUM ŽENA

Socijaldemokratski forum žena Socijaldemokratske partije Hrvatske interesni je oblik organiziranja unutar Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP). Socijaldemokratski forum žena SDP-a djeluje na području Republike Hrvatske u skladu s njezinim Ustavom, zakonima, Statutom SDP-a i ovim Statutom.

Na konvenciji FŽ SDP Sisak, održanoj 2012. godine za predsjednicu je izabrana Željka Desnica.

Vodstvo FŽ SDP Sisak

Predsjedništvo FŽ SDP Sisak čine predsjednica, zamjenica predsjednice, tajnica i 4 članice predsjedništva.

Predsjednica:
Željka Desnica

Potpredsjednica:
Vesna Podkrajšek-Kolić

Tajnica:
Petra Sigur

Predsjedništvo:
Nevenka Kladnik
Edita Lelić
Zora Leljak

Kontakt
S. i A. Radića 20, 44 000 Sisak
tel: +385 44 / 522 773
fax: +385 44 / 522 773

FORUM SENIORA

Forum seniora je interesni oblik organiziranja simpatizera SDP-a starije životne dobi, uglavnom umirovljenika, koji mogu ali ne moraju biti članovi stranke. Članovi Foruma seniora zalažu se za ostvarivanje prava starijih osoba, brinu se o položaju umirovljenika u društvu, o zdravlju starijih osoba, zdravstvenoj i socijalnoj skrbi te materijalnom statusu umirovljenika.

Na konvenciji FS SDP Sisak, održanoj 2011. godine za predsjednika je izabran Antun Grgurač.

Vodstvo FS SDP Sisak

Gradski odbor FS SDP Sisak čine predsjednik, zamjenik predsjednika i osam članova gradskog odbora.

Predsjednik:
Antun Grgurač

Zamjenik predsjednika:
Ivan Jurić

Tajnik:
Milka Vidović

Gradski odbor:
Josip Curto
Eduard Fotez
Marija Jerković
Milovan Kiuk
Marijan Malina
Ivan Milković
Vesna Šolić
Ive Vuković

Kontakt
S. i A. Radića 20, 44 000 Sisak
tel: +385 44 / 522 773
fax: +385 44 / 522 773