Kristina Ikić Baniček

Predsjednica kluba vijećnika u Gradskom vijeću Grada Siska. Rođena 22. rujna 1975. godine u Sisku gdje je završila i osnovnu školu te gimnaziju. Na Hrvatskim studijima – Sveučilište u Zagrebu diplomirala kroatologiju i sociologiju. U Hrvatskom centru za razminiranje radi kao savjetnica za EU fondove. Udana i majka dvoje djece.

U SDP se uključila 1998. preko Foruma mladih, a od 1999. sudjeluje u radu sisačke organizacije SDP-a. Od 2001. do 2005. bila je vijećnica u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije, a od 2005. je izabrana vijećnica u dva mandata Gradskog vijeća Siska. U drugom mandatu je i predsjednica Kluba vijećnika SDP-a.